ЖЫЛҚЫ МИФОЛОГИЯСЫ НЕМЕСЕ АТТЫ ЕРТТЕП МІНУ — SMART ALLART